DMCA (АВТОРСКО ПРАВО)

ONLAIN-FILMI.NET / ONLAIN-FILMI.PW декларира своето желание и готовност да съдейства на авторите, ползвателите, продуцентите и на техните представители, както и на съответните организации за колективно управление на авторски права в България, да уреждат възникналите спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения в България да бъде удовлетворен.
В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин в България, моля да известите ONLAIN-FILMI.NET / ONLAIN-FILMI.PW във възможно най-кратки срокове.

loading...

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права в България е било използвано неправомерно от Потребител на Услугите, моля изпратете следната информация използвайки страницата ни “За контакти” или имейлът ни: admin ( @ ) onlain-filmi.pw

loading...

Заявление за извършени нарушения:
Автор … – трите имена, адрес, датата на първа публикация/съответен документ;
Обект/предмет на авторството;
Нарушението – В какво се състои – присвояване на авторство, имитация, непозоваване на автора, непозволено възпроизвеждане, друго..
Претенция – по отношение на санкционирането на нарушителя (евентуално) и по отношение на onlain-filmi.net – предложение за въвеждане на технически мерки за ограничаване на подобни нарушения; предложения за сътрудничество с нас – отчисления за използване на авторско произведение.

При установено авторско право в България, екипът на ONLAIN-FILMI.NET / ONLAIN-FILMI.PW ще премахне всички линкове, сочещи към съдържание от страницата нарушаваща авторските Ви права.